Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

ต้องการซื้อซอฟต์แวร์

 

ท่านสามารถซื้อซอฟต์แวร์ MBSS ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กดที่ปุ่มซื้อสินค้า

1. กดที่ปุ่มซื้อสินค้า

2. ทำการลงทะเบียนลูกค้า ท่านสามารถลงทะเบียนโดยใช้ชื่อ นามสกุล อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

2. ทำการลงทะเบียนลูกค้า ท่านสามารถลงทะเบียนโดยใช้ชื่อ นามสกุล อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

3. เลือกวิธีการจ่ายเงิน

      • จ่ายโดยการโอนเงิน
      • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

3. เลือกวิธีการจ่ายเงิน

4. ท่านสามารถดาว์นโหลดโปรแกรมได้หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

4. ท่านสามารถดาว์นโหลดโปรแกรมได้หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

5. ติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ที่ดาว์นโหลดและใช้ชุดหมายเลขลงทะเบียนในการเปิดใช้ซอฟต์แวร์

5. ติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ที่ดาว์นโหลดและใช้ชุดหมายเลขลงทะเบียนในการเปิดใช้ซอฟต์แวร์

มีคำถามเพิ่มเติม?

เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเบื้องต้นในเวปไซด์นี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้โดย พิมพ์และส่งมาที่เรา