Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 
 
 

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ด้วยตัวท่านเอง

เพียงที่เดียวที่ท่านจะสามารถค้นหาแผนตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน ท่านสามารถวางแผน และจัดทำแผนธุรกิจด้วยข้อมูลที่ท่านมี ด้วยการแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้สำเร็จ หรือจะทำการแก้ไขก็ง่าย แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส


คุณภาพที่ท่านวางใจได้

ท่านจะได้เห็นตัวอย่างแผนธุรกิจ ในทุกระยะของ Business Life Cycle โดยเฉพาะ Startup ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของคนใน Generation ใหม่ ตัวอย่างแผนธุรกิจสามารถนำมาดัดแปลง แก้ไขใน MBSS เพื่อให้ท่านเริ่มต้นแบบก้าวกระโดด

plans

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ที่จะทำให้คุณเริ่มต้นแบบก้าวกระโดด