Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 
 
 

สะดวกและ ง่ายต่อการสร้างเอกสารแผนธุรกิจ

เพียงแค่กดปุ่ม "จัดทำแผนธุรกิจ" ข้อมูลทั้งหมด ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม สวยงามเพื่อใช้นำเสนอแผนงานของคุณ

สะดวกและ ง่ายต่อการสร้างเอกสารแผนธุรกิจ

สร้างแผนแห่งความสำเร็จ

สร้างแผนแห่งความสำเร็จ

ทุกๆ หน้ามีการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติและ จัดเรียงลำดับ แยกออกมาเป็นข้อๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ธนาคารและ นักลงทุน เข้าใจได้ง่ายและ ตรงประเด็น

 
ไม่ต้องยุ่งยากกับการปรับแต่งเอกสาร

ไม่ต้องยุ่งยากกับการปรับแต่งเอกสาร

สร้างแผนธุรกิจที่เป็นรูปแบบ และหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในการปรับแต่ง จัดเรียงของเอกสารในการนำเสนอ, MBSS ใช้รูปแบบเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากล ที่สถาบันต่างๆ ให้การยอมรับ