Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 
 
 
 • Spreadsheets ที่ท่านต้องการ

  Spreadsheets เกี่ยวกับแผนการเงินที่ท่านต้องการในแผนธุรกิจของท่าน จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงผลของแผนการเงินที่แม่นยำ พร้อมคำแนะนำ คำอธิบายต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการนำไปสู่การปฏิบัติ

  Spreadsheets ที่ท่านต้องการ
   
  จัดการเรื่องการคำนวณสำหรับท่าน

  จัดการเรื่องการคำนวณสำหรับท่าน

  ไม่ต้องกังวลเรื่องการคำนวณอีกต่อไป ด้วยระบบการคำนวณของ MBSS ที่มีประสิทธิภาพและ การใช้งานที่ง่าย ด้วยเครื่องมือที่ฝังอยู่ในส่วนความช่วยเหลือ ซอฟต์แวร์ MBSS จะช่วยการจัดการด้านแผนการเงินของท่านได้อย่างง่ายดาย