Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

ผู้ประกอบการรายนี้เริ่มต้นและขายกิจการ 3 แห่ง: นี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาให้ตัวเขาเองรู้ก่อนหน้านี้

ผู้ประกอบการรายนี้เริ่มต้นและขายกิจการ 3 แห่ง: นี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาให้ตัวเขาเองรู้ก่อนหน้านี้
Image credit: theodysseyonline.com
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer