Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

5 เคล็ดลับสำคัญในการสร้างธุรกิจหลายร้อยล้าน

5 เคล็ดลับสำคัญในการสร้างธุรกิจหลายร้อยล้าน
Image credit: http://images.huffingtonpost.com/2016-10-13-1476335638-4844848-knowlarity
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
icon_printer